Velkommen

Egå Squash Center har siden den 1. august 2003 kørt som ubemandet squash center. For at kunne spille i centret skal du derfor benytte et elektronisk klippekort.
Åbningstiderne er desuden udvidet væsentligt, og selv om centret er ubemandet, har du stadig mulighed for at reservere baner. Du kan nu både reservere baner på computeren i centret og her på hjemmesiden under linket reservation og du kan reservere lige så mange  baner, som du vil.

Vi har altid ment, at spilletiden på 45 minutter var for lidt. Derfor har vi forlænget spilletiden til 56 minutter for at give dig mulighed for at kunne få varmet op og for at du kan nå at spille en god kamp færdig.

Endelig betaler du leje pr. bane og ikke som tidligere, hvor hver enkelt spiller skulle betale medlemskab. Når køber et klippekort betaler du kun for de gange du spiller, og du kan spille med hvem du vil. Hvis du har en fast partner, kan I jo dele udgiften, når I køber klippekortet.

Der er opsat videoovervågning omkring indgangspartierne som forbyggelse mod det omfattende hærværk vi har været udsat for i foråret 2015. Ligeledes har vi ændret kode på indgangen og porten.